Sistemes de morter i autonivellants Ardex

Especialistes en tota mena de solucions per a paviments

En moltes ocasions els paviments de formigó precisen d’un anivellament per a aconseguir una determinada planimetria o en altres ocasions necessitem crear pendents que condueixin les aigües que es desprenen en un procés industrial als seus canals de recollida. Aquestes solucions per a la reparació de paviments no podem aconseguir-les amb formigons tradicionals i seria molt costós fer-ho amb resines amb morters de resines epoxidiques.


Per a aconseguir reparar els paviments, la solució mes adequada per la seva ràtio qualitat-preu és la utilització de morters cimentosos millorats. Des de fa moltes dècades, l’empresa alemanya ARDEX s’ha distingit per ser líder en aquesta mena de solucions.

Comporresin utilitza els seus sistemes IFS i Ardex A35 mix per a la reparació de paviments.

Pavimentos industriales de resinas
Resinas para el sector Aeronáutica
Resinas para el sector Automotriz
Resinas para el sector Farmacéutica
Resinas Superficies decorativas para el sector Retail

Projectes recents

Menú