Paviments pàrquings i magatzems

Pàrquings i magatzems

Es precisen paviments antipols, amb alta resistència al trànsit pesat i sense juntes.

Àrees producció

Acabat antilliscant davant abocaments de greixos, olis i taladrines.

Zona càrrega de bateries

El paviment ha de ser resistent a l’abocament ocasional de l’àcid de les bateries.

Filoguiades i trilaterals

Cal una excel•lent planimetria i resistència a l’abrasió.

Hem realitzat els sòls per als pàrquings i magatzems de:

Mercedes Benz
Menú