Paviments urbans

Especialistes en tot tipus de solucions per a paviments

Són zones per als vianants, recreatives, normalment situades a l’exterior (el que implica la seva resistència als raigs ultraviolats i als canvis climatològics de la zona) i on s’ha de prestar especial atenció a la seva resistència al trànsit de persones i ara també al de vehicles lleugers a baixa velocitat, proporcionant una textura antilliscant (fins i tot en humit) tot això sense oblidar l’aspecte estètic i el que siguin sistemes que requereixin poc manteniment.

Soluciones para pavimentos urbanos y peatonales
Especialistas en todo tipo de soluciones para pavimentos urbanos

Projectes recents

Menú